فرم نظرسنجی بازدیدکنندگان سایت
جنسیت :
سن :
شغل :
میزان تحصیلات
وضعیت پاسخگو

ارزيابي شما از محتوای سایت، چگونه است؟ارزيابي شما از نحوه دسترسی به مطالب، چگونه است؟ارزيابي شما از نحوه اطلاع رسانی موضوعات، چگونه است؟ارزيابي شما از به روز رسانی اطلاعات، چگونه است؟ارزيابي شما از کیفیت مطالب سایت، چگونه است؟ارزيابي شما از گرافیک سایت، چگونه است؟ارزيابي شما از نحوه طبقه بندی اطلاعات، چگونه است؟ ارزيابي شما از ارتباط موضوعی مطالب، چگونه است؟ارزيابي شما از ارتباط مطالب با تصاویر، چگونه است؟ارزيابي شما از کیفیت تصاویر سایت، چگونه است؟بنظر شما اطلاعات مندرج در سايت، تا چه اندازه معرف ساختار و فعاليت هاي وزارت نفت ميباشد؟توضیحات