فرم طرح تکریم ارباب رجوع

به کدام معاونت یا اداره مراجعه کرده اید:
نام افرادی كه مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمایید
نام فرد یا افرادی كه برخورد نامناسبی با شما داشته مرقوم فرمایید
خدمت مورد نظر شما درموعد مقرر انجام شده است؟  
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق به شما ارائه شده است؟  
نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده ؟  
میزان دقت کارکنان  
سرعت ارائه خدمات  
پاسخگویی به درخواست شما  
تا چه حد محیط و امكانات اداری را جهت ارائه خدمات به ارباب رجوع مناسب می بینید؟  
مجموع ارزیابی شما از وزارتخانه:  
شما تاكنون چند بار جهت انجام يك كار خاص با موضوعي معين مراجعه كرده ايد؟   بار
در صورت تعدد مراجعه، لطفا علت آن را ذكر كنيد.
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم نمایید
در مجموع عملكرد واحد يا فرد مورد مراجعه را در ارتباط با كار خود چگونه ارزيابي مي كنيد؟
نظرها و پيشنهادها:


در صورت تمایل مشخصات خود را وارد نمائید

نام
نام خانوادگی
جنس
سن
پست الكترونیك    
شماره تماس
میزان تحصیلات
کارمند وزارتخانه هستید: 
در صورتی که کارمند وزارتخانه یا سازمان های وابسته به آن هستید لطفا محل خدمتان را ذکر فرمایید: